Viden om vægtøgning

Hovedårsagen til vægtøgning menes, at skyldes antiøstrogen behandling samt nedsat fysisk aktivitet. Derudover falder stofskiftet naturligt med alderen; østrogen mindskes i blodet og brystvæv bliver til fedtvæv, mens muskelvæv svinder.

Undersøgelser viser, at 2/3 af kvinder med diagnosen brystkræft igennemsnit har taget mellem 1-1,5 kilo på og øget deres kropsfedt med 2% to år efter, at de har fået stillet diagnosen. (ref)

Langt færre kvinder med brystkræft rapporterer vægttab end vægtøgning som en bivirkning. I tilfælde af vægttab er dette ofte forbundet med andre bivirkninger såsom kvalme, træthed og utilpashed.

SAMMENHÆNG MELLEM MEDICINTYPER OG VÆGTÆNDRING

I produktresuméet for Tamoxifen fremgår anoreksi og forhøjet kolesterol som sjældne bivirkninger. I resuméet står vægtstigning end ikke nævnt som en relateret bivirkning. Hos Props & Pearls erfarer vi dog, at mange i tamoxifen-behandling, har oplevelsen af at have fået mere fedt på maven. Kvinderne genkender det som ‘tamoxifenpølsen’.

Hvad angår aromatasehæmmerne; letrozole (Femar) anastrozol (Arimidex), og exemestane (Aromasin) beskrives anoreksi, som en relateret bivirkning i produktresuméerne.

Kun i produktresuméet for letrozol beskrives øget appetit, som en relateret bivirkning. I produktresuméet for letrozol (Femar), beskrives yderligere, at der er foretaget en undersøgelse som viser, at vægtstigning er en almindelig bivirkning, hvorimod vægttab er en sjælden gene.

Ud fra samtaler med kvinder i behandling med aromatasehæmmere, har vi hos Props & Pearls erfaret, at vægtstigning opleves som bivirkning i mange tilfælde – uanset medicintype. Flere kvinder rapporterer øget appetit, nogle beskriver det som at hver eneste dag føles som trang-spisning i forbindelse med menstruation.

En amerikansk patientforening har spurgt ind til deres medlemmers oplevelse af bivirkninger efter behandling med aromatasehæmmere. Næsten 50 % rapporterede, at de oplevede vægtøgning som bivirkning (ref).

Beskrivelserne tyder på, at der kan være forskel på undersøgelserne anvendt i produktresumeer og på hvad kvinderne selv rapporterer.

De kedelige nyheder om vægtøgning

Studiet WINS (Women’s Intervention Nutrition Study) fra 2006 var det første store randomiserede studie som viste, at kostændringer kunne forbedre resultatet for kvinder i behandling for brystkræft i et tidligt stadie.

Dette studie viste, efter at have fulgt kvinderne i 5 år, at kvinder som havde østrogenfølsomkræft og i gennemsnit havde mindsket mængden af fedtindtag med 24 gram om dagen havde en 15 % reduktion i relativ risiko for tilbagefald. (ref) Et andet studie har dog vist at mindre fedtindtag uden vægttab ikke gav reduktion i tilbagefald. (ref)

Studiet har sine begrænsninger, da det fx ikke specificeres hvilken type fedt, de begrænser deres kost med. Andre studier har dog ifølge Dr. Michelle Holmes (assisterende professor i medicin, Harvard Medical School Brigham & Women’s Hospital in Boston, Massachusettes) vist, at jo mere en kvinde tager på efter diagnose, jo større risiko har hun for at få tilbagefald sammenlignet med kvinder som bibeholder – eller mindsker – deres vægt.

Overvægt og medicin påvirkning

Det kan tyde på at overvægt mindsker effekten af aromatase hæmmerne. Et studie fra sep 2014 konkluderer, at det tyder på at overvægt kan have en negativ effekt på aromatase hæmmernes virksomhed. I hvilken grad overvægt har en negativ effekt er ikke muligt at konkludere, da der er brug for mere information til at kunne lave egentlig kliniske anbefalinger. (ref)

Når man sammenligner kvinder i Tamoxifen behandling med en høj BMI med kvinder med en lavere BMI finder man ikke tydelig forskel i Tamoxifens effekt. Et nyligt studie fra 2016 har heller ikke kunne finde en sammenhæng mellem høj BMI og dårlig effekt af Tamoxifen. (ref)

En væsentlig og langvarig vægtøgning fra tynde 20’er og frem til 50’er indebærer også en øget risiko for opstået brystkræft. Læs abstrakt af studiet her

Sammenhæng med andre bivirkninger

Andre bivirkninger såsom søvnproblemer, træthed, tristhed, depression, kvalme og opkast kan betyde ændringer i forhold til vægtøgning. Det kan også betyde ændringer i forhold til din fysiske aktivitet. En undersøgelse fra 2010 fandt, at kvinder i behandling med aromatasehæmmere, som tog mindst 4,5 kg på efter diagnosen, havde dobbelt så stor sandsynlighed for at opleve hedeture end de kvinder, som bibeholdt eller mindskede deres vægt efter diagnosen. (ref)

LÆS HVAD DU SELV KAN GØRE VED VÆGTÆNDRINGERNE

Vægtøgning og Brystkræft
Kiloen kan ryge på når man kommer i Tamoxifen eller Letrozol behandling. Læs mere her