Zoladex (Goserelin)

Zoladex som alternativ eller supplement til Tamoxifen. Tamoxifen var i mange år den eneste antihormon behandling, som blev tilbudt til danske kvinder, som endnu ikke var gået i overgangsalder. Siden 1990’erne har man i stigende grad undersøgt om det virksomme stof Goserelin (medicinen Zoladex).

Zoladex og bivirkninger

Antihormonbehandling, hvad end den tilbydes til kvinder som er, eller ikke er gået i overgangsalder, kan influere på kroppens øvrige rytmer, dette registreres ofte som bivirkninger.

Det har ikke været helt nemt at finde enslydende information om bivirkninger relateret til stoffet Goserelin fra Zoladex. Medicinen anvendes udover mod brystkræft også til kvinder med lidelsen endometriose. En kvinde sygdom hvor livmodervæv befinder sig i bughulen.

Bivirkningerne må formodes at være de sammen blandt kvinder i behandling for endometriose. Vi antager, at kvinder som får medicinen Zoladex på baggrund af en brystkræftdiagnose, kan opleve en forværring af symptomer, fordi det før er set at tidligere kemoterapi behandling kan forværre oplevelsen af bivirkninger. De tilbydes også behandling i meget længere periode, hvilke kan give et andet bivirkningsbillede.

Vi er naturligvis meget interesserede i at høre fra dig såfremt, du har erfaring fra Zoladex, som vi ikke har berørt her.

Sådan virker Zoladex

Inden overgangsalder produceres østrogen primært fra æggestokkene. Produktionen styres fra hypofysen. Goserelin virker ved at afbryde de signaler fra hypofysen, som styre æggestokkenes produktion af østrogen. Der sker altså en hæmning af lutropin hormonet (LH).

Cirka 3 uger efter behandlings start vil dit østrogen niveau være medicinsk sænket til samme niveau, som hos en der allerede er gået i overgangsalder. Det er så muligt at måle dit niveau af østrogen i kroppen. Har du ønske om at vide hvor dit østrogenspejl ligger – er det muligt at bede lægerne om at tjekke dit niveau af østrogen. Møder du modstand, kan du få foretaget prøven privat. (ref)

Da Zoladex påvirker kroppens østrogenniveau, betyder det, at din menstruations cyklus kan stoppe eller være uregelmæssig, så længe du bliver behandlet. Når du slutter behandling, starter den typisk igen, hvis du ikke i mellemtiden er gået i naturlig overgangsalder. Er du ikke gået i overgangsalder kan det tage 3-12 måneder førend din cyklus finde tilbage (ref). Vi ved fx fra kvinder i endometriose behandling, at goserelin kan indvirke på endometriose i op til 6 måneder efter behandling er stoppet. (ref)

At din menstruation stopper, betyder dog ikke at du ikke kan blive gravid. Du er stadig nød til at bruge prævention. Ifølge den anerkendte ”Mayoclinic” virker dine p-piller formentlig ikke så godt, når du også tager Zoladex. Det anbefales, at du benytter en ikke hormonel prævention, mens du tager medicin og i mindst 12 uger efter behandlingsstop.(ref)

Undersøgelse  (ref) har vist, at ved 2 års behandling med henholdsvis; Tamoxifen eller Zoladex eller de to mediciner i kombination var behandlingerne så godt som lige gode i at forebygge tilbagefald. I undersøgelsen fulgte man cirka 2700 kvinder i 15 år.

I den gruppe hvor kvinderne fik en kombination af begge mediciner, var der desværre ikke dobbelt op på virkning. En cocktail af de to gav sammen virkning som enten Tamoxifen behandling eller Zoladex behandling. Så denne undersøgelse giver ikke basis for at kombinere de to mediciner.

Nye studier er undervejs og de vil måske vise anderledes resultater hvad angår at få begge behandlinger samtidigt. Tal med din læge og spørg ind til nyeste viden, hvorfor begge behandlinger fremfor den ene. Heldigvis forskes der dagligt og ny viden gør os klogere.

Tamoxifen har en evne til at styrke knogler og hvor Zoladex desværre har den modsatte effekt. I gruppen, hvor man gav kvinderne begge mediciner, kunne man se at det betød mindre knogletab. Kvinder i gruppen, som fik Zoladex havde en 5% reduktion tæthed af knoglestruktur, tætheden steg efter de stoppede behandling. Den gruppe, som fik begge mediciner, havde en 1.4 % reduktion, altså ikke så stor en nedgang i knogle styrke.

Hvad angår oplevelse af bivirkninger i Tamoxifen behandling versus kombinationsbehandling af Zoladex og Tamoxifen tyder det på at den sidstnævnte gruppe oplever flest gener (ref)

Der forskes heldigvis hele tiden. Nye undersøgelser med kombinationer af tamoxifen og zoladex er kommer i stand. Nye målgrupper delt op på alder og flere parametre som bryst densitet, endometriets tykkelse, kombinationer med aromatase hæmmere ect. Så fremtiden må vise hvorvidt og hvordan Zoladex bruges i adjuverende behandling.

Hvem får Zoladex

Zoladax anbefales til kvinder, som producerer østrogen fra deres æggestokke og derfor endnu ikke er kommet i overgangsalderen eller har fået fjernet deres æggestokke.

Nogle steder tilbyder man kvinder, som er i en højere risiko for recidiv at supplere deres Zoladex behandling med exemestan (Aromasin). (ref, ref)

Zoladex & Behandling

Zoladex sprøjtes ind under huden i maven hver fjerde uge. Goserelin ligger som et lille depot, der langsomt frigives i kroppen.

At starte op på Zoladex kan godt opleves som lidt af en rutchetur. Lige i starten kan kroppen godt forsøge at øge niveauet af østrogen, før end det så ender med at falde til et meget lavt niveau. Disse ændringer i hormonniveauer er ofte det, vi reagerer på. Zoladex er kendt for at give en lidt barsk start på bivirkninger. (ref)

Husk: Du må aldrig stoppe behandlingen eller ændre dosis uden at have talt med din læge.

Det er ikke til at sige om der kommer ændringer i hvor ofte man modtager indsprøjtning. Zoladex bruges også til mænd, som har haft prostata kræft. De får en større dosis hver 3. måned, hvilket kan være en lettelse i en travl hverdag. Man ser på om det samme er muligt for kvinder. (ref, ref)

Advarsel

Inden du starter medicinsk behandling er det en god ide, at fortælle din læge, hvis du får anden medicin.

Find lægemiddel styrelsens produktresume for Zoladex her

Bivirkninger

Leder du efter mere information om bivirkninger relateret til Zoladex? Brug da tid på at læse om de specifikke bivirkninger under menupunktet Bivirkninger.

Her er fremført en liste af de bivirkninger, som man selv kan mærke. Bivirkninger som lægen skal observere bør diskuteres med lægen.

Der er ikke helt konsensus over hvilke bivirkninger, der er de mest hyppige, når det kommer til Zoladex

Ifølge Cancer Research er de mest almindelige bivirkninger (ref)

(mere end 10 af 100 har en eller flere af disse bivirkninger)

 • Menstruation stopper når du er i behandling..
 • Hede & svede ture
 • Nedsat lyst til sex
 • Andre almindelige bivirkninger
 • Hovedpine,
 • Lette hududslet
 • Påvirkning af hud hvor du får indsprøjtningen.

Mellem 1 -10 af 100 kvinder

 • Kort varig vaginal blødning ved behandlingsopstart (dage til en måned)
 • Oplevelse af at være syg eller utilpas
 • Vaginal tørhed pga. østrogen sænkning
 • Vægtøgning
 • Humørændringer ink. depression
 • Knogle tab
 • Ændring i blodtryk enten ned eller op
 • Føleforstyrrelse i dine fingre / tær
 • Hår bliver tyndt
 • Ledsmerter – tal med din læge om dette

Find mere information om Bivirkninger her