Viden om depressioner

At få en depression kan skyldes at du har fået brystkræft, være i behandling for brystkræft eller noget helt andet. Tegn på depressioner kommer ofte til udtryk på følgende måde:

 • Nedsat stemningsleje eller tristhed
 • Skyldfølelse, selvbebrejdelse, utilstrækkelighed, manglende lystfølelse
 • Nedsat interesse i daglige aktiviteter og i samvær med familie og venner
 • Koncentrationsbesvær, svært ved at tage beslutninger
 • Problemer med at gennemføre rutinemæssige opgaver
 • Ændring i søvnrytme, øget træthed, manglende energi
 • Ændring i appetit og svingende vægt
 • Nedsat sexlyst
 • Uro og irritabilitet, let til tårer
 • Selvmordstanker

Sammenhængen mellem depressioner og antiøstrogenbehandling

En amerikansk patientforening spurgte 1200 brugere af aromatasehæmmere, om de følte sig triste til mode. 30 % svarede ja. Udfra disse svar, er det altså ikke unormalt at føle sig nedtrykt, som følge af medicinsk behandling for brystkræft. (ref)

Trist til mode er naturligvis ikke det samme, som en depression, men det giver en forklaring på, at humøret godt kan blive påvirket, når man er i aromatasehæmmerbehandling.

I produktresuméerne for indholdssstoffet letrozole og exemestane beskrives depressioner, som en almindelig psykisk forstyrrelse i relation til behandling.

I produktresumeet for Tamoxifen beskrives depressioner som en sjælden bivirkning, og for indholdsstoffet anastrozol er depressioner slet ikke nævnt.

Betydningen af et lavt østrogenniveau

Det kan godt tænkes, at der er en sammenhæng mellem depressioner og antiøstrogenbehandling. Man ved nemlig, at der er en forbindelse mellem depressioner og hormonelle ændringer i hjernen.

Fra kvinders overgangsalder ved man, at det lave østrogenniveau betyder at man har et lavt niveau af serotonin. Serotomin er et stof, der regulerer humør, følelser og søvn. Mangler man serotomin, kan det opleves som tristhed, humørsvingninger og modløshed. Alle tre følelser kan være et tegn på depression, men betyder ikke at man har det.

En kunstig overgangsalder opstår, når man får fjernet æggestokke eller medicinsk får sænkes sit naturlige østrogenniveau. I dette tilfælde sker der et hurtigere fald i niveauet af østrogen end ellers. Et hurtigt fald kan betyde at man er i større risiko for at få en depression, end hvis man kommer naturligt i overgangsalder.

Bivirkninger, der kan gøre dig nedtrykt

Antiøstrogenbehandling kan også være relateret til andre bivirkninger såsom hedeture, muskel ledsmerter og søvnproblemer. Disse bivirkinger påvirker dagligdagen, og kan i nogle tilfælde forstyrre nattesøvnen så meget, at kroppen presses ud i en øget stresstilstand, der kan udløse eller forværre en depression.

At få en diagnose

Det kan være vanskeligt selv at vurdere, om man lider af en depression og i så tilfælde om den er let eller svær. Læger bruger forskellige værktøjer til at vurdere graden af depression. Et af disse værktøjer er ICD-10 (International Classification of Diseases 10) fra WHO (World Health Organisation). Værktøjerne kategoriserer udfra 10 kendetegnende symptomer.

Man inddeler typisk depressioner i tre grader:

 • Let
 • Moderat
 • Svær

Her nedenfor kan du læse, hvordan de tre grader betegnes ud fra kerne- og ledsagersymptomer:

Depressioner af lettere grad

Depressionen varer mindst to uger og du oplever mindst to af følgende depressive kernesymptomer:

 • Nedtrykthed
 • Nedsat lyst eller interesse
 • Øget træthed

Og mindst to af følgende ledsagesymptomer:

 • Nedsat selvtillid/selvfølelse
 • Selvbebrejdelser/skyldfølelse
 • Koncentrationsbesvær
 • Indre uro og rastløshed
 • Svært ved at udtrykke sig
 • Søvnforstyrrelser
 • Appetit/vægtændring
 • Tanker om selvmord

Depressioner af moderat grad

Depressionen varer mindst to uger og du oplever mindst to af de førnævnte kernesymptomer og mindst fire ledsagesymptomer.

Depressioner af svær grad

Depressionen varer mindst to uger og du oplever alle kernesymptomer og mindst fem ledsagesymptomer.

Hvad gør jeg

Er du nervøs for at du har en depression, vil vi anbefale at du tager kontakt til din læge. Vedkommende vil kunne hjælpe dig til den rette behandling.

Du kan også læse mere på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside. Kræftens Bekæmpelse har rådgivning som man kan kontakte og få umiddelbar hjælp.

Depression Brystkræft
Depression relateret til antiøstrogenbehandling som letrozol og tamoxifen.

LÆS: HJÆLP TIL DEPRESSION