Viden om depression

At få en depression kan skyldes omstændighederne af at få brystkræft, være i behandling for brystkræft eller noget helt andet. Symptomerne kommer ofte til udtryk som følgende:

 • Nedsat stemningsleje eller tristhed
 • Skyldfølelse, selvbebrejdelse, utilstrækkelighed, manglende lystfølelse
 • Nedsat interesse i daglige aktiviteter og i samvær med familie og venner
 • Koncentrationsbesvær, svært ved at tage beslutninger
 • Problemer med at gennemføre rutinemæssige opgaver
 • Ændring i søvnrytme, øget træthed, manglende energi
 • Ændring i appetit og svingende vægt
 • Nedsat sexlyst
 • Uro og irritabilitet, let til tårer
 • Selvmordstanker

Sammenhængen mellem depression og antiøstrogenbehandling

En amerikansk patientforening spurgte 1200 brugere af aromatasehæmmere, om de følte sig triste til mode. 30 % svarede ja. Udfra disse svar, er det ikke unormalt at føle sig nedtrykt, som følge af medicinsk behandling for brystkræft. (ref)

Trist til mode er naturligvis ikke det samme, som en depression, men det giver en forklaring på, at humøret godt kan blive påvirket, når man er i aromatasehæmmerbehandling.

I produktresuméerne for indholdssstoffet letrozol og exemestane beskrives depression, som en almindelig psykisk forstyrrelse i relation til behandling.

I produktresumeet for Tamoxifen beskrives depression som en sjælden bivirkning, og for indholdsstoffet anastrozol er depression slet ikke nævnt.

Betydningen af et lavt østrogenniveau

Det kan godt tænkes, at der er en sammenhæng mellem depression og antiøstrogenbehandling. Man ved nemlig, at der er en forbindelse mellem depression og hormonelle ændringer i hjernen.

Fra kvinders overgangsalder ved man, at det lave østrogenniveau betyder at man har et lavt niveau af serotonin. Serotomin er et stof, der regulerer humør, følelser og søvn. Mangler man serotomin, kan det opleves som tristhed, humørsvingninger og modløshed. Alle tre følelser kan være et tegn på depression, men betyder ikke at man har det.

En kunstig overgangsalder opstår, når man får fjernet æggestokke eller medicinsk får sænkes sit naturlige østrogenniveau. I dette tilfælde sker der et hurtigere fald i niveauet af østrogen end ellers. Et hurtigt fald kan betyde at man er i større risiko for at få en depression, end hvis man kommer naturligt i overgangsalder.

Bivirkninger, der kan gøre dig nedtrykt

Antiøstrogenbehandling kan også være relateret til andre bivirkninger såsom hedeture, muskel ledsmerter og søvnproblemer. Disse bivirkinger påvirker dagligdagen, og kan i nogle tilfælde forstyrre nattesøvnen så meget, at kroppen presses ud i en øget stresstilstand, der kan udløse eller forværre en depression.

At få en diagnose

Det kan være vanskeligt selv at vurdere, om man lider af en depression og i så tilfælde om den er let eller svær. Læger bruger forskellige værktøjer til at vurdere graden af depression. Et af disse værktøjer er ICD-10 (International Classification of Diseases 10) fra WHO (World Health Organisation). Værktøjerne kategoriserer udfra 10 kendetegnende symptomer.

Man inddeler typisk depression i tre grader:

 • Let depression
 • Moderat depression
 • Svær depression

Her nedenfor kan du læse, hvordan de tre grader betegnes ud fra kerne- og ledsagersymptomer:

Depression af lettere grad

Depressionen varer mindst to uger og du oplever mindst to af følgende depressive kernesymptomer:

 • Nedtrykthed
 • Nedsat lyst eller interesse
 • Øget træthed

Og mindst to af følgende ledsagesymptomer:

 • Nedsat selvtillid/selvfølelse
 • Selvbebrejdelser/skyldfølelse
 • Koncentrationsbesvær
 • Indre uro og rastløshed
 • Svært ved at udtrykke sig
 • Søvnforstyrrelser
 • Appetit/vægtændring
 • Tanker om selvmord

Depression af moderat grad

Depressionen varer mindst to uger og du oplever mindst to af de førnævnte kernesymptomer og mindst fire ledsagesymptomer.

Depression af svær grad

Depressionen varer mindst to uger og du oplever alle kernesymptomer og mindst fem ledsagesymptomer.

Hvad gør jeg

Er du nervøs for at du har en depression, vil vi anbefale at du tager kontakt til din læge. Vedkommende vil kunne hjælpe dig til den rette behandling.

Du kan også læse mere på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside. Kræftens Bekæmpelse har rådgivning som man kan kontakte og få umiddelbar hjælp.

LÆS: HJÆLP TIL DEPRESSION