Muskel/ledsmerter

Når østrogenniveauet falder, er det for nogle kvinder ensbetydende med gener i muskler og led. Både kvinder i anti-østrogen behandling, såvel som kvinder i overgangsalderen kan opleve smerter i muskler og led. Gener relateret til antihormonbehandling er symmetriske ledsmerter oftest i led såsom håndled, hænder, knæ

Gener i muskler bliver typisk beskrevet som ømme og stive muskler. Et studie har vist at muskelstyrken i hænderne kan blive påvirket efter 6 måneders aromatasehæmmer behandling, men andre studier er ikke kommet til samme fund. (Morales et al, 2008)

Typiske ledgener

De mest almindelige ledgener kaldes arthritis og arthralgia.

Arthralgia kendetegnes ved smerter eller ømhed i led. Generne opstår oftest i kroppens større led dvs. hænder/håndled, albuer, fødder/ankler og knæ. Generne er typisk mest voldsomme om morgenen eller efter at have ophold sig i ro.

Arthritis opleves mere som inflammation og irritation i leddene, som kan føre til smerte og hævelse. Opstår der øget væske i led, kan det bevirke andre gener fx Carpal tunell syndrom, som føles som en stikken i håndflader og fingre.

Carpal tunell syndrom skyldes en trykken på den nerve, der går gennem en ‘tunnel’ i håndleddet. Er tunnellen snæver og er området hævet, kan det bevirke, at nerven bliver presset. Det er dette der giver gener i hånden og måske også smerter op i armen.

‘Springfinger’ er en anden gene som kan skyldes antiøstrogen medicin. En springfinger er, når fingeren sidder fast i bøjet tilstand. Denne gene kan skyldes manglende plads i håndens bøjesener eller en fortykkelse af senerne og kan være relateret til Carpal tunell syndrom.

Sammenhæng mellem medicintyper og muskel- og ledsmerter

Østrogen spiller en vigtig rolle i forhold til knogler og muskler, derfor er det også helt naturligt, at det værker i led og muskler når østrogenniveauet falder. Den eksakte fysiologiske sammenhæng mellem antiøstrogenbehandling og bivirkninger kendes dog endnu ikke.

Nogle mener at øgede mængder af østrogen fx under graviditet påvirker kvinders smertetærskel så den bliver højere. En artikel af Din et al (2010) hypotiserer at lavere mængder af østrogen kan sænke smerte tærsklen. Nogle studier indikere at ændringer i ledene kan registreres via MR scanninger. (Ref)

Nogle kvinder vil opleve, at bivirkningerne starter med den medicinske behandling, hvorimod andre vil mærke, at allerede eksisterende gener forværres. Typisk mærkes ledgenerne cirka 2 måneder efter behandlingsstart og topper efter omkring 6 måneder. Men generne kan opstå op til 2 år efter behandlingsstart. (Ref)

Hvis du bliver behandlet med aromatasehæmmerne; letrozol (femar), exemestane (aromasin) eller anastrozole (arimidex), vil du være i højere risiko for at opleve muskel- og ledsmerter, end hvis du bliver behandlet med tamoxifen. Bivirkningerne er dog forekommende ved alle fire typer medicinsk behandling. Ledgenerne arthritis og arthralgia er hyppigt blevet undersøgt samlet i antiøstrogen studier. Den mest almindelige gene er dog arthralgia.

Det siger produktresumeerne

I produktresuméet for Arimidex med indholdsstoffet anastrozol beskrives ledsmerter og stivhed i let eller moderat grad som almindelige bivirkninger. Knoglesmerter fremstilles som almindelige og springfingre som ikke almindelige, dog forekommende. Yderligere opleves frakturer oftere blandt brugere af indholdsstoffet anastrozole end blandt brugere af Tamoxifen.

I produktresuméet for Aromasin med virkestoffet exemestane beskrives muskel- og ledsmerter som meget almindeligt forekommende, ligesom osteoporose og knoglebrud også er det.

I produktresuméet for Femar med virkestoffet letrozol beskrives arthralgia som meget almindeligt, hvorimod arthritis ikke er det. Lægkramper beskrives som en almindelig bivirkning.

Tamoxifen og aromatasehæmmere påvirker knoglerne på forskellig vis. Tamoxifen kan have en positiv effekt på knoglernes styrke for kvinder, som er gået i overgangsalder, det betyder dog ikke, at der ikke kan opleves smerter eller opstå osteoporose. Det vil dog være mindre hyppigt blandt kvinder i tamoxifenbehandling end for kvinder, som er i aromatasehæmmerbehandling.

Hvem oplever typisk muskel og ledsmerter:

Det kan have en betydning, hvor tæt du er på din overgangsalder. Studier indikerer, at jo tættere du er på din menopause, jo større er risikoen for at opleve disse gener. Et studie viste, at kvinder som var gået i overgangsalderen inden for 5 år fra behandlingsstart var 3 gange så udsatte for at opleve gener, som de kvinder som var gået i overgangsalder mere end 10 år før behandlingsstart. (ref)

Kemoterapi kan også betyde, at du får smerter. Har du fået kemoterapi (taxane-baseret) før aromatasehæmmere højner det sandsynligheden for smerter i muskler og led. (ref). D-Vitamin underskud kan også være en indikator for muskel og ledsmerter. (Khan et al.,2010; Prieto-Alhambra et al 2011, Waltmann et al 2009)

OBS ! Det er vigtigt, at fortælle din læge om der i familien er fortilfælde af svage knogler (osteoporose) eller hvis du selv har mistanke om svage knogler fx pga tidligere brækket knogler. Din læge kan dermed overveje, om du skal have medicin som styrker knoglerne. Det tilrådes at styrken af dine knogler følges via knogleskanning. (se link om behandlingsvejledning)

(klik for næste side)

Det kan du gøre

Nedenstående er tænkt som en liste af inspiration til at hjælpe dig med dine gener. Læs listen igennem, og se om der er nogle gode ideer, som du har lyst til at prøve af.

Et helt enkelt råd givet af en sygeplejerske er:

Er din nattesøvn generet af smerter? Forsøg at tage din medicin om dagen i stedet for om aftenen.

OBS: Denne liste er kun til inspiration og kan, skal og må på ingen måde afholde dig fra at gå til din læge eller følge dennes anvisninger. Lægebesøg er vigtige, fordi din læge kan følge dig og undersøge om dine bivirkninger kan skyldes andet end din behandling.

Registrer dine gener

Overvej følgende spørgsmål og tag dem med til din læge, så I sammen kan vurdere dine gener.

  • Hvordan opleves generne – jagende eller konstante?
  • Hvor opleves generne – er de i begge arme/ben eller kun i den ene side?
  • Hvornår opleves gener – ved bevægelse eller efter at have siddet stille?
  • Hvor slemt opleves gener – fra en skala fra 1-10, hvor 10 er voldsom smerte?
  • Hvad hjælper – hvad gør du for at dæmpe smerterne?
  • Hvordan er dit humør – påvirker dit humør graden af dine smerter?

Sørg for at være i bevægelse

Jo mere du bevæger dig, jo mere smidig bliver dine muskler og led. Flere kvinder beretter at de med jævnlig fysisk aktivitet og den rette vægt holder smerterne i skak.

Din læge eller fysioterapeut vil kunne hjælpe dig med hvilke øvelser, som er gode for dig. Oplever du, at nogle bevægelser udsætter dine led for skæve træk, kan du bruge ledbeskyttere til at beskytte de generede led. Ledbeskytterne holder leddene varme og giver støtte.

Ønsker du at dyrke motion, er low impact motion bedst for dine bærende led dvs. motionsformer såsom cykling og svømning. På den anden side kan motion som belaster knoglerne være godt for kalkoptaget. Det bedste råd er at tale med en motionstræner, fysioterapeut eller læge om de bedste motionsformer ud fra dine behov.

Træner du allerede, så vær opmærksom på at styrke muskulaturen rundt om leddene. Muskler stabiliserer led og mindsker dermed belastning. Undgå at træne musklerne ved hurtig gentagende øvelser og husk at selv små forbedringer i muskelstyrken er godt. En måde at lære at beskytte og styrke dine led på en hensigtsmæssig måde er ved at gå til Mensendieck. Ved mensendieck lærer du at koordinere dine bevægelser og træne dine muskler gavnligt i hverdagen. Læs mere om teknikken her 

Varm op med langsomme og kontrollerede bevægelser, inden du går i gang med motion. Opvarmning giver øget blodgennemstrømning i musklerne.

Hvis du skal ud og svømme, så lav nogle langsomme spark med benene, for at varme op og løsne leddene lidt. Skal du ud og gå tur eller løbe, så lav en langsom opvarmning hjemme og fokusér på øvelser som løsner led og sener i fødder, ankler, knæ, hofter og skuldre og efterlign de bevægelser, du på din gå- svømme- eller løbeture laver.

Når du er stillesiddende, så husk at skifte stillinger ofte. Rejs dig op og gå lidt omkring, du kan fx også droppe fjernbetjeningen til fjernsynet.

Udspænding:

Oplever du stivhed og smerter i fx hænder kan det være godt at lave et udspændingsprogram som du udføre hver morgen. Husk at udspænde sener og muskler på overside såvel som på underside af hænder.

Start fx med at holde armene i vandret. Hold overarme i ro, knyt hånden, bøj i håndled og bøj så i albueled. Hold bøjening i håndled når du roligt strækker albueled så underarm kommer i forlængelse af overarm. Tænk at du næsten skubber underarm lidt ud af. Stræk håndled, Stræk fingre og bøj bagud i håndled med strakte fingre. Roter hele armen oppe fra skulderled. Registrer at albue led drejer. Hold op ad bagud bøjning i håndled og fingre strakt. Prøv en gang til helt for fra.

Sov godt

For lidt eller dårlig søvn kan sænke din smertetærskel, så du oplever smerter eller gener endnu mere udtalt. Vi har hos Props & Pearls fået en u-fomet pude, som du kan lægge dig rundt om – ind mellem benene og ind til maven. Puden går hele vejen rundt om dig, så du behøver ikke tage den med, når du vender dig.

Prøv akupunktur

Det tyder på, at akupunktur kan hjælpe ved ledsmerter og -stivhed. Det er dog vigtigt, at der ikke sættes nåle i den brystopererede side, det drejer sig om området omkring arret samt i armen. Vi ved stadig for lidt om, hvad der udløser lymfødem og for at være på den sikre side, er det bedst at undgå fx nåle og blodtrykstagning i den brystopererede side.

Et mindre studie fra marts 2010 viste, at en gruppe kvinder, som fik akupunktur havde signifikant forbedring af deres ledsmerter i forhold til, da de begyndte. Samme forbedring så man ikke blandt kvinderne som modtog ‘snyde akupunktur’, altså akupunktur uden virkning. Kvinderne modtog behandling i 2 gange om ugen i 6 uger og forbedringerne gjaldt ledsmerter, stivhed i leddene, funktionsevne og fysik velbefindende. Undersøgelsen beskrives som den første af sin art og viser positive resultater af denne alternative behandlingsform.(Ref)

Du kan læse mere på brystkræftprogrammet ved Herbert Irving Comprehensive Cancer Center. Find studiet her.

Er du ikke til nåle findes der akupunktur plastre. Kom ind i loungen på Nikolaj Plads og hør nærmere.

Tjek dit D – vitamin niveau

Det er stadig uvist i hvilken grad mængden af D-vitamin i blodet har betydning for oplevelsen af muskel- og ledgener. Et nyere studie viste, at 90% af kvinderne, som fik målt deres D-vitamin niveau inden påbegyndelse af aromatasehæmmerbehandling, havde niveauer under 30 ng/ml (25(OH)D koncentration <30 ng/ml). Kvinderne modtog 800 IU vitamin-D(3) om dagen og yderligere 16000 IU hver 14. dag i 3 måneder. Efter 3 måneder havde 50% af kvinderne stadig ikke opnået tilstrækkelige niveauer. Efter tre måneder måltes smertegener, og generne var signifikant mindre blandt de kvinder, som havde niveauer på 25(OH)D of ≥40 ng/ml . (ref)

I et andet studie gav man kvinder et stort tilskud d-vitamin om ugen i 3 måneder. Konklusionen var, at det var muligt på 12 uger at hæve kvindernes D-vitamin niveauer. (ref).

Det er ikke nemt at anbefale hvor meget D-vitamin er nok og ikke er for meget, og i hvor lang tid kan kroppen tåle et tilskud. Det er muligt via egen læge at få taget en blodprøve for at bestemme dit niveau af D-vitamin og det er en god idé, hvis du har et lavt D-vitamin niveau, at lade lægen følge dig, så du er sikker på, at niveauet af D-vitamin stiger igen. Det sikreste er at diskutere med lægen hvilke mængder, der er de rette for dig, givet at du er i aromatasehæmmer behandling og derfor måske har brug for lidt mere end generelle anbefalinger.

D-vitamin mod knogletab

Et studie publiceret i 2012 omhandlede den eventuelle betydning af d-vitamin tilskud mod fald i knoglemasse 1 år efter start med aromatsehæmmer behandling. Konklusionen lød, at kvinder, som havde taget d-vitamin tilskud og som havde oplevet en stigning i d-vitamin niveauer, var associeret med mindsket aromatasehæmmer associeret knogletab. Konklusionen lød også, at generelle anbefalinger kan være for lave for kvinder i aromatase hæmmer behandling, men konklusionen sagde ikke noget om hvormeget. (ref)

Læs mere om D-vitamin og sammenhængen med muskelsmerter

Undgå sukker

På internationale chats fortæller flere kvinder, at de er stoppet med at spise sukker og dermed fået det bedre i led og muskler. Du kan for en tid prøve at undgå sukker og mærke efter om det hjælper. Skriv dagbog for at følge din udvikling.

Smertestillende

For nogen er det en god idé at tage smertestillende. Nogle tager smertestillende, før de skal dyrke motion eller sex. Det kan give nogle timer uden smerter og dermed større frihed til nydelse. Oplever du at smertestillenede ikke hjælper så er du desværre ikke den eneste. Kan du på grund af mavegener ikke tåle at spise smertestillende medicin, er det muligt at få smertestillende cremer, som kan smøres på.

Tal med din læge, som vil kunne vejlede dig i forhold til typer af smertestillende medicin der måske kan hjælpe.

Sexualitet

Nogle beskriver, at nydelsen ved sex forsvinder, fordi leddene gør ondt. Det kan det for nogen være en hjælp at tage et varmt bad og efterfølgende pakke sig godt ind i et tæppe og krybe under dynen for at blive helt varm.

Tal åbent med din kæreste om hvilke stillinger der gør ondt. Det kan være en fordel, at du er øverst eller at I ligger side om side, så du undgår for megen vægt på dig. Brug puder til at understøtte ømme led. Tænk i nye muligheder sammen og læg gamle rutiner væk. Og vigtigst af alt: Tal sammen.

Åndedræt

Mennesker der oplever smerte kan have en tendens til ikke at have et dybt åndedræt. Fokusér, hvis du trækker vejret meget overfladisk, på dybe vejrtrækninger og sørg for at få trukket luft helt ned i bunden af lungerne, som ellers kan være i risiko for infektion. Du kan evt. bruge et spirometer 15 minutter to gange om dagen, hvis du finder det svært at finde motivationen.

Spør din onkolog

Prednisolon:

Et japansk studie har vist forbedring i ledsmerter blandt en gruppe kvinder i aromatasehæmmer behandling. Gruppen af kvinder spiste 5 mg prednisolon hver morgen i en uge. Der blev målt effekt i op til 2 måneder efter endt indtagelse.

Som altid er det svært at sige med effekten på disse studier, fordi der ikke var en gruppe af kvinder som fik et snydemiddel og vi ved at tro flytter bjerge.

Men spør din onkolog om de vil se på studiet og se hvad de synes. Du kan printe resumeet her (ref).

Skift medicin:

Får du letrozol og oplever mange smerter kan du tale med din onkolog om fordelene ved at skifte til anastrozole, som er en anden type aromatase hæmmer. På sammevis kan der skiftes fra anastrozole til letrozole. (ref)

Har du spørgsmål eller har du fif til muskel- og ledsmerter?

Skriv endelig til os på mb@propsandpearls.com eller bidrag til ‘Diskussionen’.

Comments are closed.