Viden om Inkontinens

Inkontinens inddeles typisk i to grupper kaldet stress-inkontinens og urge-inkontinens. Nogle kvinder oplever at være generet af begge typer inkontinens.

Hvad er symptomerne på inkontinens?

Stress-inkontinens er den mest almindelige form for inkontinens og opleves som utæthed for urin ved fysisk aktivitet (fx sport, løft, hop, host og nys).

Hos kvinder skyldes tilstanden ofte, at bækkenbundsmusklerne er blevet slappe eller beskadiget efter en eller flere fødsler.

Problemet kan også skyldes:

  • Uhensigtsmæssige tissevaner
  • Uhensigsmæssige drikkevaner
  • Overvægt
  • Operationer i underlivet
  • Sygdom (fx bronkitis, forstoppelse)
  • Medicin (fx vanddrivende medicin)
  • Overgangsalder (formentlig dannelse af mindre kvindeligt hormon, østrogen)

Urge-inkontinens kendetegnes ved hyppig og pludselig trang til at tisse og kaldes også trang inkontinens eller den overaktive blære. Urge inkontinens opleves ved at der hyppigt opstår pludselig tissetrang og ofte i en fart så toilettet ikke nås i tide.

Tilstanden skyldes hyppige sammentrækninger af blæremusklen, der medfører at blæren tømmes helt eller delvist uden kontrol.

Tilstanden kan skyldes:

  • Blærebetændelse
  • Sygdom (specielt neurologiske sygdomme, dvs. sygdomme i hjernen eller nervebanerne)
  • Svulster (sjældent)

Som regel er der imidlertid ikke nogen påviselig årsag. Det er et emne, der forskes en del i. Tilstanden kan – efter udredning – hos nogle afhjælpes ved blæredæmpende medicin og blæretræning.

Sammenhæng mellem antiøstrogen behandling og inkontinens

Sammenhængen mellem inkontinens og antiøstrogen behandling er desværre ikke særlig godt belyst.

Et studie ved navn ATAC (arimidex, tamoxifen alone or in combination) sammenholdt brugere af Tamoxifen og brugere af indholdstoffet anastrozol (Arimidex). I studiet var inkontinens og urinrørsinfektioner hyppigere blandt brugere af Tamoxifen. I produktresumeet for letrozol (Femar) beskrives øget urinfrekvens, som en sjælden bivirkning. Inkontinens omtales ikke som bivirkning i produktresumeer for andre medicintyper, men det er dog ikke ensbetydende med, at det ikke forekommer.

Inkontinens som afledt bivirkning

Inkontinens kan være én af flere bivirkninger, som opstår, når kroppens østrogenniveau falder. Hele bækkenet kan påvirkes af faldende østrogen. Muskler såvel som slimhindernes evne til at sammenholde skede, urinrør og tarm nedsættes og du kan opleve større tissetrang og have sværere ved at holde tæt.

DET KAN JEG GØRE VED INKONTINENS