Viden om depression

Symptomerne for depression kan være:

 • Nedsat stemningsleje eller tristhed
 • Skyldfølelse, selvbebrejdelse, utilstrækkelighed, manglende lystfølelse
 • Nedsat interesse i daglige aktiviteter og i samvær med familie og venner
 • Koncentrationsbesvær, svært ved at tage beslutninger
 • Problemer med at gennemføre rutinemæssige opgaver
 • Ændring i søvnrytme, øget træthed, manglende energi
 • Ændring i appetit og svingende vægt
 • Nedsat sexlyst
 • Uro og irritabilitet, let til tårer
 • Selvmordstanker

Sammenhængen mellem depression og antiøstrogen medicin

Det er ikke utænkeligt, at der er en sammenhæng mellem depression og antiøstrogen medicin, da der er en forbindelse mellem depression og hormonelle ændringer i hjernen.

Det lave østrogenniveau ved kvindens overgangsalder betyder også et lavt niveau af serotonin; et stof der regulerer humør, følelser og søvn. Det kan manifestere sig i tristhed, humørsvingninger eller modløshed, der alle er symptomer på depression.

En kunstig overgangsalder, som ved medicinsk behandling, kan føre til et hurtigere fald i hormonniveauer end ved en naturlig overgangsalder og dermed øge risikoen for depression.

En amerikansk patientforening spurgte 1200 brugere af aromatasehæmmere, om de følte sig triste til mode. 30 procent svarede ja. Set ud fra dette, er det ikke unormalt at føle sig nedtrykt, som følge af medicinsk behandling for brystkræft. (ref)

I produktresuméerne for Femar (Letrozol) og Aromasin (Exemestane) beskrives depression som en almindelig psykisk forstyrrelse i relation til behandling. I produktresumeet for Tamoxifen beskrives depression som en sjælden bivirkning og for Arimidex anastrozol er depression slet ikke nævnt.

Bivirkninger, der kan gøre dig nedtrykt

Andre bivirkninger af antiøstrogen medicin, såsom hedeture, smerter i led og muskler og søvnproblemer, påvirker dagligdagen og kan i nogle tilfælde forstyrre nattesøvnen så meget, at kroppen presses ud i en yderligere stresstilstand, der kan udløse eller forværre en depression.

At diagnosticere en depression

Det kan være vanskeligt selv at vurdere, om du lider af en let eller svær depression. Derfor bruges der forskellige værktøjer til at vurdere graden af en depression. Et af disse er ICD-10 (International Classification of Diseases 10) fra WHO (World Health Organisation), som bruges til at kategorisere graden af en depression efter ti kendetegnende symptomer.

Man inddeler typisk depression i tre grader:

 • Let depression
 • Moderat depression
 • Svær depression

Her nedenfor kan du læse, hvordan de tre grader kategoriseres ud fra kerne- og ledsagersymptomer:

Depression af lettere grad

Depressionen varer mindst to uger og du oplever mindst to af følgende depressive kernesymptomer:

 • Nedtrykthed
 • Nedsat lyst eller interesse
 • Øget træthed

Og mindst to af følgende ledsagesymptomer:

 • Nedsat selvtillid/selvfølelse
 • Selvbebrejdelser/skyldfølelse
 • Koncentrationsbesvær
 • Indre uro og rastløshed
 • Svært ved at udtrykke sig
 • Søvnforstyrrelser
 • Appetit/vægtændring
 • Tanker om selvmord

Depression af moderat grad

Depressionen varer mindst to uger og du oplever mindst to af de førnævnte kernesymptomer og mindst fire ledsagesymptomer.

Depression af svær grad

Depressionen varer mindst to uger og du oplever alle kernesymptomer og mindst fem ledsagesymptomer.

 

LÆS HVAD KAN JEG SELV GØRE VED EN DEPRESSION